De Geyter nv
Bouwen met alle vertrouwen

Er zijn momenteel geen promoberichten

Nieuw in 2012: minder financieel voordeel, strengere regels

 

Wie in 2012 wil bouwen en hoopt op financiële steun van de overheid, komt bedrogen uit. Heel wat premies en belastingvermindering bij energiebesparende investeringen dalen of vallen weg. Daarnaast brengt het nieuwe jaar nog enkele andere regels en verplichtingen. Een overzicht.

Exit groene lening

De belastingvermindering voor intresten van groene leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten betaald vanaf 1 januari 2012. De groene maatregel was voorzien als een tijdelijke maatregel voor 2009-2011. Vanaf volgend jaar kun je dus ook geen groene lening meer afsluiten.

Minder belastingbesparing voor Woonbonus en Bouwsparen

Een ander belangrijk gevolg van de begrotingsplannen van de regering Di Rupo I is het verlagen van de belastingbesparing voor de Woonbonus en het Bouwsparen. De besparing in het kader van de woonbonus wordt maximaal 45% voor iedereen. Ook voor het bouwsparen wordt vanaf 2012 hetzelfde percentage gehanteerd.

Einde belastingvoordeel energiezuinige woningen

De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning stopt vanaf aanslagjaar 2013.

Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning zijn gecertificeerd, zal geen belastingvermindering meer worden verleend.

Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar.

Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen.

Strenger E-peil en K-peil

Terwijl er op federaal niveau heel wat voordelen wegvallen, worden de energienormen voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen strenger. Nieuwe woningen, scholen en kantoren moeten voortaan een E-peil hebben van E70. Tot nu toe was dat E80. In 2014 wordt het nog strenger en is E60 het maximum. Ook het K-peil wordt strenger. Vanaf nu mag de K-waarde maximaal K40 zijn in plaats van K45. Met onze nieuwste generatie Passiefhuizen bouwt Bostoen nu reeds energieneutrale woningen.

BTW betalen voor de notaris

De diensten van notarissen zijn niet langer vrijgesteld van BTW. Dat betekent dus heel concreet dat je vanaf de jaarwissel 21% BTW dient te betalen op de diensten die de notaris verricht bij het verlijden van een koopakte voor een onroerend goed, een hypothecaire lening, schenking, …


 

Design by
My-Websitebuidler.com
Sitemap   |   Algemene voorwaarden   |   Cookie policy   |   Privacy policy   |   Disclaimer