De Geyter nv
Bouwen met alle vertrouwen

Er zijn momenteel geen promoberichten

Afschaffing fiscaal voordeel energiebesparende investeringen

Wet goedgekeurd
De wet die de beslissing om de belastingverminderingen voor de energiebesparende uitgaven
in een woning vanaf 1 januari 2012 af te schaffen werd goedgekeurd op 28 december
2011 (publicatie in Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, editie 4). Er werden geen wijzigingen
meer aangebracht zodat de inhoud overeenstemt met de informatie die wij eind
vorig jaar bezorgden.
Tot nog toe bedroeg de belastingvermindering 40%, met een maximum van 2.830 €. Dat
grensbedrag werd bereikt met een investering van 7.075 €. Voor zonnepanelen was een
hoger grensbedrag van toepassing nl. 3.680 €. Deze voordelen worden afgeschaft vanaf 2012
maar er wordt voorzien in een overgangsregeling. Tijdens de overgangsfase bedraagt het
maximale bedrag van het voordeel 2.930 € voor betalingen uitgevoerd in 2012. Het verhoogde
bedrag is vastgesteld op 3.810 €. 

lees meer klik hier Confederatie bouw

Design by
My-Websitebuidler.com
Sitemap   |   Algemene voorwaarden   |   Cookie policy   |   Privacy policy   |   Disclaimer